Κατασκευή Μπάνιου

Προσφορά για κατασκευή μπάνιου, από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της, από 2700€.

Κατασκευή Κουζίνας

Προσφορά για κατασκευή κουζίνας, από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της, από 1200€.

Τοποθέτηση Πόρτας Ασφαλείας

Προσφορά για τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας από 480€.