Μόνωση Δραγούμη

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Το γραφείο μας ως κύριο μέλημα του είναι να εκπληρώνει τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη με όποια δυσκολία και αν αντιμετωπίσει, και το αποτέλεσμα να εκπλήσσει ευχάριστα τον ιδιοκτήτη. Η εικόνα του πριν και το μετά επαληθεύει τις υποσχέσεις μας, την εμπειρίας μας και την γνώση σε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε, να ανακαινίζουμε των χώρο σας και να τον παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη έτοιμο για χρήση.